Huisvesting vergunninghouders

Home > Huisvesting vergunninghouders

Huisvesting vergunninghouders

De gemeente Ridderkerk gaat tijdelijke huisvesting realiseren voor vergunninghouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning). Daarvoor wordt een voormalige basisschool aan de Windmolen verbouwd. Bij het Prunusplantsoen is ruimte voor woonunits. Dat is besloten door de gemeenteraad van Ridderkerk in de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2016 naar aanleiding van een raadsvoorstel. De gemeenteraad had het college van B&W hier vorig jaar namelijk in een motie om gevraagd. Begin oktober 2016 heeft het college van B&W besloten het tempo waarin tijdelijke woonruimte voor vergunninghouders wordt gerealiseerd te verlagen. De plaatsing van woonunits bij het Prunusplantsoen is uitgesteld. Reden is de afgenomen instroom van nieuwe asielzoekers in Nederland, als gevolg van de vluchtelingendeal met Turkije en het afsluiten van de Balkanroute.

Vergunninghouders zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen voor maximaal 5 jaar. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht woonruimte te bieden aan deze mensen, zodat zij het asielzoekerscentrum (AZC) kunnen verlaten.

De afgelopen 3 jaar zijn er ongeveer 150 mensen met een verblijfsvergunning in een sociale huurwoning in Ridderkerk komen wonen. Omdat er de laatste tijd meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn die woonruimte nodig hebben, heeft het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad naar alternatieve huisvestingslocaties gezocht. Door het creëren van tijdelijke woningen kan worden voorkomen dat andere woningzoekenden langer moeten wachten op een sociale huurwoning.

Voor meer informatie over vluchtelingen / vergunninghouders kunt u terecht op de website van VluchtelingenWerk en de website van het COA.

Op donderdagavond 9 juni heeft de commissie Samen Leven vergaderd. Aan het begin van deze vergadering is door enkele inwoners ingesproken over het voornemen van extra tijdelijke huisvesting van vergunninghouders in Ridderkerk. De vergadering, met als derde agendapunt 'Tijdelijke huisvesting vergunninghouders', kunt u terugkijken via Raad in Beeld.

Op donderdagavond 30 juni heeft de gemeenteraad vergaderd over het collegevoorstel 'Tijdelijke huisvesting vergunninghouders' (agendapunt 3). Ook deze vergadering is terug te kijken via Raad in Beeld. Met 17 stemmen vóór en 12 stemmen tégen is het voorstel aangenomen door de gemeenteraad.

Wilt u meer weten over het Asielzoekerscentrum (AZC) Beverwaard? De gemeente Rotterdam heeft een pagina asielzoekerscentrum in Rotterdam op haar website met alle informatie.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken