Huisvesting vergunninghouders

Home > Huisvesting vergunninghouders

Huisvesting vergunninghouders

Ridderkerk stopt met ontwikkeling locaties huisvesting vergunninghouders

De gemeente Ridderkerk stopt met de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor vergunninghouders aan het Prunusplantsoen en de Windmolen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat op dinsdag 11 april 2017 besloten.

Instroom

Directe aanleiding voor dit besluit is de sterk verminderde instroom van asielzoekers in ons land en de verlaagde taakstelling voor Ridderkerk voor het huisvesten van vergunninghouders (erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning). De brief van het ministerie over de taakstelling is op 11 april 2017 (vandaag) ontvangen.
De vergunninghouders die nog wel naar Ridderkerk komen, dienen te worden gehuisvest in de bestaande huurwoningen.

In oktober 2016 besloot het college al de bouw van 20 tijdelijke woonunits aan het Prunusplantsoen uit te stellen. Nu is ook de transformatie van de voormalige school aan de Windmolen tot huisvesting voor 12 vergunninghouders van de baan.

Forse daling

Landelijk worden voor de tweede helft van 2017 10.000 asielzoekers verwacht, en voor de eerste helft van 2018 6.000 personen. Uit de nieuwe taakstelling vloeit voort, dat in heel 2017 circa 62 vergunninghouders in Ridderkerk moeten worden gehuisvest. Dit is een forse daling ten opzichte van 2016 toen de taakstelling in totaal 116 te huisvesten vergunninghouders bedroeg. De prognose voor de eerste helft van 2018 daalt opnieuw: naar circa 16 te huisvesten vergunninghouders.

Gezinshereniging

Momenteel is er een duidelijke verschuiving van de instroom van alleenstaanden naar de instroom van familieleden die naar Nederland komen voor gezinshereniging. Daarmee verandert ook het type huisvesting dat gevraagd wordt. De locaties aan de Windmolen en het Prunusplantsoen waren bedoeld voor het realiseren van onzelfstandige huisvesting voor alleenstaanden. Nu het aantal te huisvesten vergunninghouders afneemt en hun achtergrond verandert (gezinshereniging) is er geen acute noodzaak meer deze twee locaties te ontwikkelen.

Om de taakstelling uit te voeren, dienen vergunninghouders op de gebruikelijke manier te worden gehuisvest binnen het bestaande woningaanbod. Op dit moment is er een kleine achterstand op de taakstelling omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet voldoende vergunninghouders kan aandragen om aan de huidige taakstelling te kunnen voldoen.

Omgevingsvergunning

Met Woonvisie volgt nader overleg om de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden en de omgevingsvergunning voor de locatie Windmolen in te trekken. De gemeente informeert de (vertegenwoordigers van de) betrokken omwonenden van beide locaties over de genomen besluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over vluchtelingen / vergunninghouders kunt u terecht op de website van VluchtelingenWerk en de website van het COA.

Wilt u meer weten over het Asielzoekerscentrum (AZC) Beverwaard? De gemeente Rotterdam heeft een pagina asielzoekerscentrum in Rotterdam op haar website met alle informatie.

Archief

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken