Omgevingsvisie

Home > Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Ridderkerk heeft veel verschillende wijken met allemaal een eigen karakter. Samen vormen ze een unieke gemeente om te leven en te werken. Om dit unieke karakter optimaal te benutten leggen wij de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

Het opstellen van de omgevingsvisie (het visieproces) doorloopt een aantal fasen:

  • Inventarisatie
  • Kernwaarden/visie
  • Strategie
  • Uitvoeringsprogramma

De kernwaarden van Ridderkerk zijn in een bijeenkomst op 14 november 2016 gedeeld. Daarbij is ook een doorkijk gegeven naar de strategie (stap 3) en integrale opgaven. De gemeenteraad zal de omgevingsvisie Ridderkerk in september 2017 vaststellen.

Toetsen

Wij hebben op 15 juni (tijdens de Ideeëndag) en 14 november (rondetafelgesprekken) samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties gesproken over toekomstbepalende keuzes. Op 4 april organiseren wij een bijeenkomst over de opgaven en projecten die wij in de omgevingsvisie op zullen nemen. Zodoende kunnen wij de visie ook gaan uitvoeren, samen met iedereen die daar een bijdrage aan wil en kan leveren. Want wij willen graag dat iedereen bijdraagt aan de koers voor het Ridderkerk van morgen! 

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst op 14 november 2016 aan bod gekomen zijn: de rivier, groen, winkelcentrum, zorg en verkeer. De vragen die daarbij gesteld werden zijn bijvoorbeeld: van welk groen maakt u gebruik? Hoe beleeft u het winkelcentrum? Wat zijn de trends in de zorg waar we op in kunnen spelen? Kortom: hoe ziet onze gemeente eruit in 2035?

Visieproces

Het proces van de omgevingsvisie doorloopt een viertal fasen, zoals hierboven is aangegeven. Hieronder is nog specifieker aangegeven welke fasen zijn afgerond en met welke fasen we nog bezig zijn.

Fasen Informatie Gereed
Inventarisatie In deze fase inventariseren we de bestaande situatie en de te verwachten ontwikkelingen. De Structuurvisie uit 2009 is mede gebruikt als uitgangspunt. Er worden kansen en dilemma’s in beeld gebracht. Ja
Kernwaarden / visie Op basis van de inventarisatie formuleren we kernwaarden en mogelijke opgaven. Deze zijn opgehaald op 15 juni en getoetst op 14 november. Ja
Strategie Met de opgehaalde informatie uit de analyse en uit de bijeenkomsten wordt de Omgevingsvisie opgesteld. Dit wordt de ruimtelijke strategie voor Ridderkerk tot 2035. Nee
Uitvoeringsprogramma Samen met inwoners, organisaties en bedrijven geven we handen en voeten aan de Omgevingsvisie. Daarvoor stellen we gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op, waarin we opnemen wat we gaan doen en op welke termijn. Nee

Documenten

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken