Omgevingsvisie

Home > Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Ridderkerk heeft veel verschillende wijken met allemaal een eigen karakter. Samen vormen ze een unieke gemeente om te leven en te werken. Om dit unieke karakter optimaal te benutten leggen wij de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

Het opstellen van de omgevingsvisie (het visieproces) doorloopt een aantal fasen:

  • Inventarisatie
  • Kernwaarden/visie
  • Strategie
  • Uitvoeringsprogramma

Bijdragen aan de toekomst van Ridderkerk

Wij hebben afgelopen jaar op diverse momenten (zoals tijdens de Ideeëndag) samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties uitgebreid gesproken over toekomstbepalende keuzes. Op 4 april organiseerden wij als onderdeel van het totale participatietraject wederom een bijeenkomst, over de opgaven en projecten die wij in de omgevingsvisie op nemen. Zodoende kunnen wij de visie ook gaan uitvoeren, samen met iedereen die daar een bijdrage aan wil en kan leveren. Want wij willen graag dat iedereen bijdraagt aan de koers voor het Ridderkerk van morgen!

Bespreken concept-visie op 4 april

Op 4 april hebben we aan inwoners en ondernemers teruggekoppeld wat er gebeurd is met de bijdragen die zij eerder hebben geleverd. Eén ding is duidelijk: Ridderkerkers voelen zich heel betrokken bij de toekomst van hun gemeente. De belangstelling was groot op die avond. In Trefpunt Oost gaf de gemeente een toelichting op de omgevingsvisie Ridderkerk. De aanwezige inwoners en ondernemers namen ruim de tijd om hun tips en aanbevelingen te geven. Deze tips en aanbevelingen hebben we deels nog in de tekst van de omgevingsvisie verwerkt, en nemen we deels mee in het uitvoeringsprogramma.

Ter inzage

In de periode van 24 april tot 5 juni ligt de concept omgevingsvisie ter inzage op het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Dan kunt u formeel een zienswijze indienen. De planning is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie eind augustus bespreekt in de commissie en in september een definitief besluit neemt hierover. Daarna start het uitvoeringsprogramma.

Visieproces

Het proces van de omgevingsvisie doorloopt een viertal fasen, zoals hierboven is aangegeven. Hieronder is nog specifieker aangegeven welke fasen zijn afgerond en met welke fasen we nog bezig zijn.

Fasen Informatie Gereed
Inventarisatie In deze fase inventariseren we de bestaande situatie en de te verwachten ontwikkelingen. De Structuurvisie uit 2009 is mede gebruikt als uitgangspunt. Er worden kansen en dilemma’s in beeld gebracht. Ja
Kernwaarden / visie Op basis van de inventarisatie formuleren we kernwaarden en mogelijke opgaven. Deze zijn opgehaald op 15 juni en getoetst op 14 november. Ja
Strategie Met de opgehaalde informatie uit de analyse en uit de bijeenkomsten wordt de Omgevingsvisie opgesteld. Dit wordt de ruimtelijke strategie voor Ridderkerk tot 2035. Ja
Uitvoeringsprogramma - Denken Samen stellen we een uitvoeringsprogramma op, waarin we opnemen wat we gaan doen en op welke termijn. Ja
Uitvoeringsprogramma - Doen Samen met inwoners, organisaties en bedrijven geven we handen en voeten aan de Omgevingsvisie. Nee

Documenten

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken