Omgevingsvisie

Home > Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Ridderkerk heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en werkgelegenheid in het centrum en Donkersloot. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Ridderkerk. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten, hebben we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast gelegd in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. Dit was tevens het startsein voor het uitvoeringsprogramma.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken