Ondernemersplatform

Home > Ondernemersplatform

Ondernemersplatform

Het ondernemersplatform is van en voor ondernemers. Het geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met ondernemen in Ridderkerk te maken hebben. Alle Ridderkerkse ondernemers kunnen ‘deelnemer’ van het ondernemersplatform worden.

De afgelopen tijd heeft het platform de gemeente onder andere geadviseerd over knelpunten op het gebied van verkeer en parkeren, over lokaal inkopen door de gemeente en over de toekomstvisie op de detailhandel.

Wilt u meer informatie over het platform of in contact komen met het bestuur, neem dan contact op met Joyce Groeneweg, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente op telefoon (0180) 451 482 of via e-mail j.groeneweg@ridderkerk.nl.  

  • Themalijst ondernemersplatform

    De thema’s waar het ondernemersplatform zich mee bezig houdt, staan benoemd in de themalijst. Deze lijst wordt enkele keren per jaar vernieuwd. De meest actuele en de oude themalijsten zijn hier te raadplegen.

  • Groslijst (t.b.v. inkoop door de gemeente)

    Het ondernemersplatform en de gemeente werken gezamenlijk aan het bevorderen van ‘lokaal inkopen’. Hiervoor is een groslijst van Ridderkerkse ondernemers opgezet. Op deze lijst kunnen ondernemers een vermelding krijgen met in drie trefwoorden hun activiteiten/werkzaamheden. Meer informatie over de groslijst is onderstaand te vinden.

  • Organisatie

    Het ondernemersplatform heeft een bestuur en deelnemers. Het bestuur bestaat momenteel uit acht ondernemers die ieder een thema uit het bedrijfsleven vertegenwoordigen (variërend van bedrijventerreinen tot zzp-ers en duurzaamheid).

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken