Bijstand, uitkering

Home > Inwoners > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U woont of verblijft in de gemeente waarin u de uitkering aanvraagt.
  • U (en/of uw partner) hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U (en/of uw partner) hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U (en/of uw partner) kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2017 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.940 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.880 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

 • Wat moet ik doen?

  Op www.werk.nl vraagt u een bijstandsuitkering aan.

  Daarna meldt u zich bij de gemeente via het Meldingsformulier Uitkering.

  Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier ontvangt u per email een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

  Heeft u vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (0180) 451 234.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

 • Wat heb ik nodig?

  Tijdens een persoonlijk gesprek hoort u welke bewijsstukken nodig zijn voor de aanvraag van een uitkering. Neem in ieder geval een geldig identiteitsbewijs mee!

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Formulieren / Afspraak

  Om dit formulier in te vullen, logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken