Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Home > Inwoners > Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

 • Hoe werkt het?

  Bouwplannen

  Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets.

  Alle bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

  Verleende omgevingsvergunningen

  Wilt u een verleende omgevingsvergunning inzien? Hiervoor kunt u een afspraak maken (zie Formulieren/Afspraak). Inzage is mogelijk tot zes weken na de verzenddatum.

  Tekeningen bestaande bouwwerken

  Wilt u tekeningen van bestaande bouw inzien? Deze kunt u opvragen bij de gemeente. Dit zijn tekeningen die horen bij verleende (omgevings)vergunningen voor bouwen. 

 • Wat moet ik doen?

  Tekeningen bestaande bouwwerken

  • U vult u het formulier in of belt met het Servicecentrum: (0180) 451 234.
  • Het betreffende bouwdossier wordt voor u opgezocht en u ontvangt een email dat het dossier bij het gemeentelijk servicecentrum óf bij het Stadsarchief Rotterdam ter inzage ligt. Ook ontvangt u een email als het bouwdossier niet beschikbaar is.
  • Mocht het bouwdossier uitsluitend digitaal beschikbaar zijn, dan wordt met u een afspraak gemaakt voor het inzien van de stukken. In principe is deze afspraak op donderdagochtend.
  • U doorzoekt zelf het dossier en kunt de benodigde documenten, tegen kosten, kopiëren.
  • Maakt u de kopieën niet zelf, dan kunt u na het inzien aangeven welke kopieën u tegen betaling wenst te ontvangen. De kopieën worden dan, inclusief een factuur, binnen 5 werkdagen aan u toegezonden.

  Bouwdossiers blijven 14 dagen ter inzage liggen.

 • Wat kost het?

  Tarief voor het opzoeken van het bouwdossier in het gemeentearchief, per kwartier: € 17,45

  U kunt de gegevens ook tegen betaling laten kopiëren tijdens het inzien (tip: u kunt de gegevens uiteraard gratis fotograferen met uw eigen camera).

 • Formulieren / Afspraak

  Wilt u tekeningen van bestaande bouw inzien?

  Aanvraag stukken uit het bouwarchief

  Wilt u een verleende omgevingsvergunning inzien?

  Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken