Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat moet ik doen?

  Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente of de wijze waarop u bij de gemeente te woord bent gestaan dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt een klacht mondeling indienen door deze te bespreken met een medewerker. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u het klachtenformulier invullen of een brief schrijven naar de gemeente.
  Voelt u zich gediscrimineerd door het optreden of handelen van een ambtenaar, dan kunt u dit melden via radar.nl.


  Er vindt een onafhankelijke beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u de gelegenheid krijgt uw klacht mondeling toe te lichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover binnen 6 weken een schriftelijk bericht, met een motivering.

  Nationale Ombudsman
  Als u zes weken na indiening van uw klacht niets van de gemeente hebt vernomen, of u bent niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

  Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, telefoon 0800-3355555. Via de website www.nationaleombudsman.nl kunt u uw klacht digitaal indienen. Hier vindt u ook allerlei tips voor het indienen van een klacht.

 • Formulieren / Afspraak

  Online invullen

  Het klachtenformulier vult u online in. Dit kan met én zonder DigiD.

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (met DigiD)

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (zonder DigiD)

  Schriftelijk regelen

  U kunt het klachtenformulier (PDF) ook zelf uitprinten en invullen. Vervolgens kunt u het opsturen naar de gemeente.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken