Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u online een melding hiervan bij de gemeente via het juiste meldingsformulier. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

  • melding buitenruimte (losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, defecte lantaarnpaal, e.d.)
  • melding overlast en vandalisme (structurele overlast van bv hangjongeren, drugs, lawaai van de buren, e.d.)
 • Extra informatie

  U kunt de uitgebreide klachtenregeling raadplegen.

 • Tips

  De Nationale Ombudsman

  Als u zes weken na indiening van uw klacht niets van de gemeente hebt vernomen, of u bent niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

  Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, telefoon 0800-3355555. Via de website www.nationaleombudsman.nl kunt u uw klacht digitaal indienen. Hier vindt u ook allerlei tips voor het indienen van een klacht.

 • Formulieren / Afspraak

  Online invullen

  Het klachtenformulier vult u online in. Dit kan met én zonder DigiD.

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (met DigiD)

  Klacht over handelen gemeente of ambtenaar (zonder DigiD)

  Schriftelijk regelen

  U kunt het klachtenformulier (PDF) ook zelf uitprinten en invullen. Vervolgens kunt u het opsturen naar de gemeente.