Minimaregelingen

Home > Inwoners > Minimaregelingen

Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Met een minimum inkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra's doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven zit er meestal niet in. Dat kan een bijzonder knellende situatie zijn.

  Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een vergoeding of bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
 • Hoe werkt het?

  Voor alle regelingen geldt een maximum inkomens- en vermogensgrens. Raadpleeg de informatie in de aanvraagformulieren.

  Komt u in aanmerking ? Dan vult u direct online het aanvraagformulier in, óf levert u het formulier met bewijsstukken in bij de receptie in het gemeentehuis of u verstuurt het per post naar de gemeente.

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Lees ook de folder 'Heeft u een laag inkomen? Gemeente Ridderkerk helpt!'

  U kunt gebruik maken van de volgende regelingen:

  Regeling Meedoen

  Sporten, schoolreisjes, kleding, verjaardagsfeestjes; het kost allemaal veel geld. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen, ook als hun ouders minder te besteden hebben. Het ‘kindpakket’ uit de Regeling Meedoen biedt hierbij uitkomst.

  Sport en sociale activiteiten voor volwassenen vanaf 18 jaar

  De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport en sociale en culturele activiteiten, recreatieve uitjes, lidmaatschap bibliotheek, Rotterdampas, museum- jaarkaart of voor de aanschaf van een computer of fiets. Dit is een limitatieve lijst.

  Het tegoed op de Ridderkerkpas bedraagt € 150 per kalenderjaar per volwassene.

  De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

  Kindpakket voor kinderen tot 18 jaar

  De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport, cultuur, cursussen, plaatselijke seizoens-activiteiten, muziekles, instrumenten, sportbenodigdheden, recreatieve uitjes, aanschaf van een computer, fiets of kleding, gemaakte kosten voor een verjaardagsfeestje en indirecte schoolkosten. Als uw kind iets anders nodig heeft dan hier vermeld is dan kan dat ook.

  Het tegoed op de Ridderkerkpas bedraagt:

  • € 200,00 per kind in de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar
  • € 350,00 per kind in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar en
  • € 450,00 per kind in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar.

  De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.
  Het tegoed op de Ridderkerkpas is niet over te dragen aan een ander (gezinslid).
  Let op; vanaf 2018 krijgt uw kind van 0 t/m 3 jaar een eigen pas, het tegoed over 2017 wordt automatisch overgemaakt op uw rekening.

  Schoolkostenregeling

  De regeling gaat in per het nieuwe schooljaar 2017-2018 en is bedoeld voor inwoners met kinderen op het voortgezet onderwijs, die een Ridderkerkpas voor minima hebben.

  Per kind is er een vergoeding van 250 euro in het brugklasjaar, en 100 euro voor de schooljaren die volgen. De regeling geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en voor kinderen tot 18 jaar. Met deze vergoeding kunt u de nota van de school deels betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een iPad, laptop, een schoolreis of andere ouderbijdragen die school van u vraagt.

  Met het formulier 'schoolverklaring' gaat u naar de school van uw kind en laat u de school een vraag invullen en ondertekenen. Zo weten we op welke school en in welke klas uw kind is ingeschreven voor het schooljaar. U vult vervolgens de schoolverklaring ook zelf in en vergeet niet uw eigen handtekening te plaatsen. Van de nota die u van school heeft gekregen voegt u een kopie bij de schoolverklaring. De schoolverklaring en de kopie van de nota levert u in bij de gemeente. Vervolgens wordt het bedrag (250 of 100 euro) door de gemeente overgemaakt naar de school.

  Uitbetaling tegemoetkoming

  Als u een besluit ontvangt waarin staat dat u recht heeft op de tegemoetkoming uit de Regeling Meedoen, dan ontvangt u een Ridderkerkpas per rechthebbend gezinslid met daarop het maximale tegoed. U kunt met de pas betalen bij de aangesloten winkels. Wilt u het tegoed besteden aan iets dat niet in de winkels verkregen kan worden dan gebruikt u het declaratieformulier.

  U kunt met de pas betalen bij de aangesloten winkels.
  Wilt u het tegoed besteden aan iets dat niet in de winkels verkregen kan worden dan gebruikt u het declaratieformulier .

  Ook ontvangt u bij dit besluit een declaratieformulier.  Met dit formulier kunt u uw bonnen/betaalbewijzen inleveren die u niet via de Ridderkerkpas kunt betalen. 

  Ook kunt u met dit formulier verzoeken doen om een voorschot  voor bepaalde activiteiten waar de tegemoetkoming voor bedoeld is, maar die u wellicht niet kunt voorschieten. Denk aan dagjes uit, bezoek bioscoop enz. Als er nog een tegoed op uw pas staat, halen wij het tegoed van uw pas af en betalen wij de vergoeding aan u uit. Dit kan meerdere malen in het kalenderjaar totdat de maximale vergoeding is bereikt. LET OP !! Verstrekte voorschotten kunnen niet teruggezet op de pas.

  U hoeft bij besteding via de Ridderkerkpas of na verkrijging van een voorschot geen nota’s in te leveren. U moet de nota’s/betaalbewijzen wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze ter controle van de rechtmatigheid en wijze van besteding namelijk bij u opvragen.

  Hulp nodig bij het invullen van formulieren? U kunt hiervoor terecht bij bij de formulierenbrigade. Check de locaties en openingstijden.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur:  (0180) 451 234.

 • Formulieren / Afspraak

  Nieuwe cliënt? Vraag het (uitgebreide) aanvraagformulier telefonisch op bij de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:00 uur, telefoonnummer  (0180) 451234.

  Cliënten met een lopende bijstandsuitkering kunnen de volgende aanvragen online met DigiD regelen:

  Regeling Meedoen (DigiD)

  Tegemoetkoming Eigen Risico Zorgverzekering 2018 (DigiD)

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulieren:

  Aanvragen Eigen Risico Zvw (Zorgverzekering)

  Aanvragen Bijdrage Regeling Meedoen

  Declaratieformulier Meedoen Ridderkerkpas

  Aanvragen Eigen bijdrage Rechtsbijstand

  Verklaring schoolkosten

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken