Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

  Lees per onderwerp meer over vergunningvrij bouwen in deze folders:

 • Wat moet ik doen?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor de volgende handelingen:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie op een bedrijfspand of huis
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van een boom of weghalen van een houtopstand
  • gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct online indienen met uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

 • Wat kost het?

  • bouwkosten excl. BTW minder dan € 7.500,00: € 109,10
  • bouwkosten excl. BTW minder dan € 25.000,00: Leges 3% van de bouwkosten met een minimum van € 218,80.
  • bouwkosten excl. BTW tussen € 25.000,00 en € 250.000,00: Leges 2,9% van de bouwkosten met een minimum van € 793,60.
  • bouwkosten excl. BTW tussen € 250.000,00 en € 1.000.000,00: Leges 2,4% van de bouwkosten met een minimum van € 7.940,00.
  • tevens betrekking op een monument verhoging genoemde bedragen met: € 267,80.
  • voor het beoordelen van uw bouwplannen door de welstandscommissie worden kosten doorberekend

  Alle kosten zijn te raadplegen in de (geldende) tarieventabel op www.overheid.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Formulieren / Afspraak

  Via Omgevingsloket Online

  Wilt u de aanvang of beëindiging van werkzaamheden melden? Maak dan gebruik van:

  Melding aanvang of beëindigen werkzaamheden

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken