Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  U kunt ook online bezwaar maken:

  Contact

  Heeft u een vraag of opmerking over de OZB? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Wilt u bezwaar maken? Maak dan gebruik van het bezwaarformulier gemeentelijke heffingen (rechts).

  Contactformulier belastingen

 • Wat kost het?

  De WOZ-waarde van uw woning bepaalt de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB). Deze kunt u berekenen door uw deze WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de volgende tarieven OZB (2018):

  Soort belasting Kosten
  woning eigenarenbelasting 0,1285% van de WOZ-waarde
  niet-woning eigenarenbelasting 0,2601% van de WOZ-waarde
  niet-woning gebruikersbelasting 0,2069% van de WOZ-waarde

 • Extra informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Formulieren / Afspraak

  Online in te vullen formulieren

  voor inwoners

  Bezwaarformulier OZB/WOZ met DigiD

  voor bedrijven

  Bezwaarformulier OZB/WOZ met eHerkenning

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken