Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat moet ik doen?

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater betalen.

  De rioolheffing wordt alleen bij de inwoners geheven die aangesloten zijn op de riolering.
  Dus ook als uw pand, woon- of bedrijfsruimte, niet aangesloten is op de riolering (dit komt echter nog maar weinig voor).

  Wie moet rioolheffing betalen?

  De gemeente kan rioolheffing opleggen aan:

  • de eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte;
  • de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte;
  • zowel de eigenaar als de gebruiker.
  Als de gemeente ervoor kiest aan de eigenaar en aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen, maakt de gemeente onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten. De gemeente gebruikt de eigenarenkosten voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering, en de gebruikerskosten voor bijvoorbeeld de betaling van de onderhoudskosten. Bouwkundige kosten, zoals het waterdicht maken van kelders, komen voor rekening van de eigenaar.

  Welke kosten dekt de rioolheffing?

  De gemeente legt de rioolheffing op om de rioleringskosten te dekken. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  • De gemeente stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Voor eigenaren geldt: als een woning of bedrijf in de loop van het jaar een andere eigenaar krijgt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend. Voor gebruikers van een woning of bedrijf (zoals huurders) geldt: na vertrek van de gebruiker verleent de gemeente maandelijks ontheffing van de heffing.
  • De gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. De gemeente beoordeelt uw bezwaar.
 • Wat kost het?

  Rioolheffing

  Eigenaarsbelasting

  € 76,80

  Gebruikersbelasting

  € 76,80

  Verhoging bij een waterverbruik per volle eenheid van 100 m3:

  500 – 1.000 m3

  € 81,96

  1.001 – 3.000 m3

  € 73,92

  3.001 – 6.000 m3

  € 65,76

  6.001 – 10.000 m3

  € 57,60

  >10.000 m3

  € 44,88
 • Extra informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Formulieren / Afspraak

  Heeft u een vraag of opmerking over de rioolheffing? Gebruik dan onderstaand formulier.

  Contactformulier belastingen

  Wilt u bezwaar maken? Maak dan gebruik van het bezwaarformulier gemeentelijke heffingen.

  Als burger (met DigiD):

  Bezwaarformulier Gemeentelijke heffingen (DigiD

  Als bedrijf (met eHerkenning):

  Bezwaarformulier Gemeentelijke heffingen (eHerkenning)

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken