Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Dan moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe woongemeente.

  Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u van die persoon toestemming nodig om in te schrijven.

  Gaat u samenwonen en u geeft gelijktijdig een adreswijziging door, dan is er geen toestemmingsformulier nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Online doorgeven

  • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier (download)
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Laat hiervoor het 2e deel van het verhuisformulier invullen (verklaring van inwoning) en voeg een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe.

  In geval van twijfel kan een huurovereenkomst of koopakte gevraagd worden.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Extra informatie

  Wie mag namens u uw verhuizing doorgeven?

  - Uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als deze hetzelfde nieuwe woonadres hebben:
  - Uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben:
  - Een meerderjarige persoon die u machtigt ( die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en
  (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen:
  - Het hoofd van de gezondheidsinstelling waar u verblijft, indien u zelf niet in staat bent de verhuizing door te
  geven of iemand te machtigen:
  - Bent u nog geen 16, dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht om de aangifte te doen:
  - Staat u onder curatele, dan doet de curator aangifte van verhuizing.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

  Uitkering loopt niet automatisch door

  Let op! Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. Raadpleeg de informatie bij het product 'Bijstand, uitkering'.

 • Formulieren / Afspraak

  Online verhuizing doorgeven

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw verhuizing kunt doorgeven.

  Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Let op. Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. U voegt een ingevulde verklaring van inwoning en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs tijdens het online doorgeven van uw verhuizing toe.

  Persoonlijk verhuizing doorgeven

  U kunt op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u bij de aangifte een verklaring van inwoning meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken