WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat moet ik doen?

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen en op de landelijke website www.woz-waardeloket.nl waar u de WOZ-waarden van alle woningen kunt raadplegen.

  De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

  De WOZ-waarde is de waarde die de onroerende zaak had op 1 januari van het jaar vóór het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. U krijgt dit biljet jaarlijks toegestuurd.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  • Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

  Online taxatieverslag inzien

  Een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wordt gegeven middels een taxatieverslag. Dit is niet hetzelfde als een taxatierapport van een makelaar. U kunt online het taxatieverslag van de woning inzien (en zelf uitprinten). De aanslag of beschikking moet dan wel op uw naam staan.

  Om het taxatieverslag op te vragen moet u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD logo

  Heeft u nog geen DigiD inlogcode?

  DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op de website van DigiD kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Voor wat betreft de taxatieverslagen van niet-woningen (bedrijfspanden etc.), kunt u een taxatieverslag van het betreffende pand opvragen.

 • Formulieren / Afspraak

  Heeft u een vraag of opmerking over de WOZ-waarde? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

  Contactformulier belastingen

  Wilt u bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? U logt in met uw DigiD (voor personen) of met eHerkenning (voor bedrijven). Dit is uw digitale handtekening.

  Bezwaarformulier Gemeentelijke heffingen - WOZ-beschikking, indienen met DigiD

  Bezwaarformulier Gemeentelijke heffingen - WOZ-beschikking, indienen met eHerkenning

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken