Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Home > Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk wordt een afvalloze gemeente. Hoe? Door anders om te gaan met afval.

Van afval naar grondstof

Goed gesorteerd huishoudelijk afval is grondstof voor nieuwe producten, zoals papier, jampotten en zelfs elektrische apparaten. In ons restafval zit nu papier, GFT en plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken (PMD). We verspillen veel geld door goed materiaal niet opnieuw te gebruiken.

De afvalinzameling verandert

De nieuwe manier van afvalinzameling maakt afval scheiden makkelijker. Door grondstoffen zoals plastic, metaal en drinkpakken( PMD), groente-, fruit-, en tuinafval (GFT), papier en karton apart te houden, blijft er bijna geen echt restafval meer over. Dat kleine beetje restafval brengen alle inwoners van Ridderkerk vanaf medio 2018 zelf weg naar de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk. Bewoners krijgen daarover persoonlijk bericht

Wilt u meer weten?

Lees het volledige beleidsplan en de bijbehorende oplegnotitie. Heeft u vragen over het nieuwe afvalbeleid? Mail dan naar afvalsorteren@ridderkerk.nl.

Inloopavond Bolnes: plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers

Tijdens de inloopavond voor bewoners van Bolnes op 13 december konden de inwoners het plaatsingsplan van ondergrondse restafvalcontainers in hun wijk zien en hun vragen en opmerkingen daarover kwijt. Welke vragen er zoal opkwamen leest u onder 'veelgestelde vragen ondergrondse restafvalcontainers'. Nadat alle opmerkingen zijn verwerkt, stelt het college het plaatsingsplan vast. Hierna start een formele termijn voor zienswijzen of bezwaarschriften. Dit wordt in de Blauwkai bekend gemaakt.

Inloopavonden andere wijken

In januari en februari zijn de andere wijken van Ridderkerk aan de beurt. Inwoners van deze wijken ontvangen een uitnodiging voor de inloopavond voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in hun wijk.

Veelgestelde vragen, nieuws- en bewonersbrieven over de nieuwe afvalinzameling

Hieronder leest u veelgestelde vragen over het nieuwe afval inzamelen. Ook treft u verzonden nieuws- en bewonersbrieven en de sorteerwijzer PMD.

Veelgestelde vragen over:

Nieuwsbrieven

Bewonersbrieven

Sorteerwijzers

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken