Wijkteams

Home > Wijkteams

Wijkteams

In onze gemeente zijn drie wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleiden wij u in het vinden hiervan. Wij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Inloopspreekuren

Tijdens de inloopspreekuren is op de volgende locaties altijd een deel van het team aanwezig om uw vragen te beantwoorden:

Dagelijks inloopspreekuur

Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00 en 10.00 uur
Locatie: GOED, Jan Luykenstraat  8

Team Noord

Inloopspreekuur: iedere donderdag van 14.30 tot 15.30 uur
Locatie: wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer, Reijerweg 62

Inloopspreekuur: indien geopend (als het sandwichbord buiten staat, is er iemand aanwezig)
Locatie: inlooppunt Sport en Welzijn, Noordstraat (voormalig kantoor huismeester Woonvisie, naast Wijkvoorzieningencentrum Bolnes)

Team Centrum

Inloopspreekuur: iedere dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: kantoor Sport en Welzijn (voormalig Karaat), Schoutstraat 5

Team Zuid

Inloopspreekuur: eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur
Locatie: Huisartsenpraktijk Den Hartog, Vlasstraat 11a

Inloopspreekuur: tweede dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur
Locatie: Basisschool De Botter, Voorn 11. Er wordt aangesloten bij de inloopmiddag Drievliet / ’t Zand in de grote hal.

Inloopspreekuur: tweede dinsdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur
Locatie: Wijkvoorzieningencentrum De Fuik, Voorn 10

Extra inloopspreekuur

Op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur is er ook een spreekuur in de Kledingbank / Foodcompany (dr. Colijntraat 6). Dit spreekuur wordt bij toerbeurt verzorgd door medewerkers uit de drie wijkteams.

Contactgegevens

De wijkteams zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur voor vragen of het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234, maar u kunt ook het (aan)meldformulier invullen. Het wijkteam neemt dan contact met u op.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt ook een beroep doen op de knelpuntencoach. De knelpuntencoach helpt u om snel een goede oplossing voor uw ervaren probleem te vinden.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyregelement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken