Wijkteams

Home > Wijkteams

Wijkteams

In onze gemeente zijn drie wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleiden wij u in het vinden hiervan. Wij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Inloopspreekuren

Tijdens de inloopspreekuren is op de volgende locaties altijd een deel van het team aanwezig om uw vragen te beantwoorden:

Dagelijks inloopspreekuur

Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00 en 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Plein (derde etage), Willem Dreesstraat 5 (nabij het Koningsplein)

 

Extra inloopspreekuur

Op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur is er ook een spreekuur in de Kledingbank / FoodCompany (dr. Colijnstraat 6). Dit spreekuur wordt bij toerbeurt verzorgd door medewerkers uit de drie wijkteams.

Contactgegevens

De wijkteams zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur voor vragen of het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234, maar u kunt ook het (aan)meldformulier invullen. Het wijkteam neemt dan contact met u op.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken