Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

Windenergie, windturbines – er wordt in ons land veel over gepraat en geschreven. Wat is de situatie in Ridderkerk als het over windenergie gaat?

Internationale afspraken

Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. De Europese Unie heeft als doel dat in het jaar 2020 20 procent van het energieverbruik door duurzame energie wordt opgewekt. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 5,9 procent. Nederland heeft een doelstelling van 14 procent in 2020. Het Rijk wil dat onder meer bereiken met windenergie op land en op zee. In 2020 moet 6.000 megawatt aan windenergie op land gerealiseerd zijn. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Afspraken met 14 gemeenten

Om invulling te geven aan deze doelstelling hebben 14 gemeenten in de stadsregio Rotterdam (waaronder Ridderkerk) afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie. De afspraken staan in het convenant ‘Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’. Het convenant heeft tot doel om minimaal 150 megawatt aan windenergie in de stadsregio Rotterdam te realiseren voor 2020.

Locatie in Nieuw Reijerwaard

In dit convenant staan locaties in het gebied van de 14 regiogemeenten waar windturbines geplaatst kunnen worden. Zo is de locatie Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk benoemd. Deze locatie waar de realisatie van drie windturbines mogelijk is gemaakt staat inmiddels vast, ondanks het ‘nee’ van de gemeenteraad tegen deze locatie. De beroepsgronden over windturbines  zijn ongegrond geacht door de Raad van State. Met de uitspraak van de Raad van State staat de plaatsing van windturbines vast.

Locaties nabij Ridderkerk

Er zijn bovendien 2 locaties aangewezen die niet ver van de gemeentegrens van Ridderkerk liggen: Stormpolder in Krimpen aan den IJssel en Bedrijven Terrein Oost in Barendrecht. Deze locaties liggen ruimtelijk vast. Initiatiefnemers kunnen werken aan de laatste procedures om de bouw mogelijk te maken.

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken