Het huidige verkeersplan is toe aan een update door de vele nieuwe ontwikkelingen vanuit verkeer en vervoer, gezondheid en duurzaamheid. Daarom stellen wij een nieuw mobiliteitsplan op. We nodigen u graag uit om mee te denken tijdens de mobiliteitsbarbecue op woensdag 21 augustus. De barbecue is van 18.00 tot 21.00 uur in het parkje aan de Sint Jorisstraat (tussen Trelleborg en Verlengde Kerkweg). De avond bestaat uit een opening en introductie gevolgd door open discussies over diverse vraagstukken in de gemeente Ridderkerk.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de mobiliteitsbarbecue via onderstaande knop.

Mobiliteitsbarbecue

Er is ruimte voor 50 personen. U kunt zich aanmelden tot en met 19 augustus 2019 of totdat het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Er zijn geen kosten verbonden aan de barbecue.

Meer ruimte nodig voor alternatieve vervoerswijzen

Mobiliteit komt steeds vaker in het nieuws. Het fileleed neemt toe. Er komt geen nieuwe oeververbinding bij Bolnes. Ridderkerk zet in op Hoogewaardig Openbaar Vervoer en vanaf 1 juli mogen AOW-gerechtigden in Ridderkerk gratis met het openbaar vervoer van de RET. Maar ook: er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische fietsen. Dit zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met mobiliteit. Het gaat over de manier waarop we ons verplaatsen door Ridderkerk en de regio.

We zijn een stap verder: denkt u weer mee?

Eind juni zijn we al eens met u in gesprek gegaan op de mobiliteitsmarkt. Hier hebben inwoners en bezoekers van Ridderkerk aangegeven welke knelpunten zij ervaren op de fiets, in de auto of als voetganger. Daarnaast hebben wij een eerste inzicht gegeven in de visie van het nieuwe mobiliteitsplan. Nu zijn we een stap verder en nodigen we de Ridderkerkers uit om met ons mee te denken over mobiliteit binnen de gemeente. We willen graag met u in gesprek over de manieren waarop we onze doelstellingen kunnen behalen.