Op basis van de geluidsbelastingkaart is het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 opgesteld. Centraal in het Actieplan staan de maatregelen die het college willen nemen om de geluidsoverlast terug te dringen. Het ontwerp Actieplan is op 28 mei 2019 door het college vastgesteld.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verschoor van de Afdeling Advies Ruimte via het telefoonnummer (0180) 451 234.