In het Actieplan luchtkwaliteit staan de maatregelen die de gemeente Ridderkerk de komende jaren wil nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Omdat de documenten niet voldoen aan de eisen digitale toegankelijkheid, kunnen deze niet op de website worden geplaatst. U kunt de documenten bij ons opvragen via het online formulier:

Opvragen actieplan luchtkwaliteit