De commissies vergaderen op donderdag 30 maart

27 maart 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: Raad in beeld

Agenda commissie Samen leven

Donderdag 30 maart 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s (VRR)
 4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (Voorne aan Zee)
 5. Gespreksnotitie over Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 Ridderkerk op verzoek van de raadsleden R. van de Waerdt, E. de Wolff – ter Beek, T. Overheid, C. van Vliet en A. Ripmeester

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

Donderdag 30 maart 2023 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststelling bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord
 4. Huisvesting Muziekschool Ridderkerk
 5. Subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023
 6. Aankoop grond Nieuw Reijerwaard erfpacht Jimmy Products en verhogen investeringsbudgetten Renegie en Renes
 7. Nieuwe begrotingsopzet
 8. Zienswijze concept 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht in de commissie

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanvragen spreekrecht

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad gaat u naar de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451 780.