De raad vergadert op 25 mei

22 mei 2023, 10:05
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op donderdag 25 mei 2023 om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis.

U kunt de vergadering bijwonen. U kunt in- en uitlopen wanneer u wilt.

De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 23 maart en 13 april 2023
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Woning Waalweg nabij 1
 6. Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026
 7. Programma Stedelijk Water 2023-2027
 8. Rekenkamerrapport ‘Ridderkerk Participatie en Omgevingswet’
 9. Rechtmatigheid Jaarstukken 2022
 10. Aanvraag Vangnetuitkering 2022
 11. Normenkader, nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Control jaarplan VIC 2023, Frauderisicoanalyse en controleprotocol 2023-2024
 12. Aanwijzing burgemeester als lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken vinden op het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u op de gemeentelijke website op de pagina Gemeenteraad