De raad vergadert op donderdag 16 februari

10 februari 2023, 10:58
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op donderdag 16 februari 2023 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen of live en achteraf (terug)zien via het raadsinformatiesysteem.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Installatie kinderburgemeester
  3. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2022
  5. Lijst van ingekomen stukken
  6. Vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B
  7. Leerwerkbedrijf Jong Vermogen
  8. Zienswijze strategische agenda MRDH

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden via het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina Gemeenteraad.