Een nieuwe burgemeester gezocht en gevonden

23 maart 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De vertrouwenscommissie. V.l.n.r.: Daan Kardol, Johan van Straalen (griffier), Linda Klaver, Karin Kayadoe, Lucien Westbroek, Cora van Vliet, Robert Kooijman (voorzitter), Björn Ros, Petra van Nes-de Man en Ton Overheid.

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdag 15 maart Marco Oosterwijk aanbevolen als nieuwe burgemeester van Ridderkerk. De vertrouwenscommissie heeft veel werk verzet om een nieuwe burgemeester te vinden.

De vertrouwenscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit alle fracties van de gemeenteraad. De raad heeft de leden op 13 oktober vorig jaar al benoemd. Hun eerste taak was het opstellen van een profielschets. Daarin staat beschreven wat voor burgemeester de gemeente zoekt. Voor het opstellen van de profielschets maakten zij gebruik van de input van inwoners en ondernemers. De raad heeft de profielschets vastgesteld.

Profielschets

Aan de hand van de profielschets heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met een aantal van de veertien sollicitanten, die op de vacature hebben gereageerd bij de commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie heeft de raad verslag gedaan van de gesprekken en een advies gegeven. Op 15 maart heeft de raad een keus gemaakt voor Marco Oosterwijk.

De vertrouwenscommissie heeft tijdens de procedure een aantal keren overleg gehad met de commissaris van de Koning, onder meer over de uit te nodigen sollicitanten. Bovenstaande foto is gemaakt na een bezoek in het provinciehuis. De leden van de vertrouwenscommissie waren: Daan Kardol, Johan van Straalen (griffier), Linda Klaver, Karin Kayadoe, Lucien Westbroek, Cora van Vliet, Robert Kooijman (voorzitter), Björn Ros, Petra van Nes-de Man en Ton Overheid. Wethouder en adviseur Henk van Os en gemeentesecretaris Henk Klaucke staan niet op de foto.

De vertrouwenscommissie kijkt tevreden terug op de procedure en ziet uit naar de installatie van de nieuwe burgemeester. Op de pagina Een nieuwe burgemeester is meer informatie te vinden over benoemingsprocedure.