Enquête over geluid en lucht

20 april 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Van 20 april tot en met 9 mei peilen we uw mening als inwoner van Ridderkerk over overlast van geluid en lucht.

Denk hierbij aan vragen als ‘Hoe zwaar ervaart u overlast van auto’s in de gemeente?’ of ‘Hoe goed vindt u de luchtkwaliteit in uw buurt?’

De uitkomsten van de enquête zijn de basis voor het op te stellen ‘Programma Geluid en Lucht’. Het doel van dit programma is gezondheidswinst door het verbeteren van de leefomgeving. Grofweg 3,5 procent van ziekte in Nederland wordt veroorzaakt door luchtvervuiling en/of geluid. In het programma nemen we concrete acties en maatregelen op voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben, zoals wegverkeer.

Eind mei tonen we de resultaten van de enquête. Dan starten we met het opstellen van het Programma Geluid en Lucht. De planning is dat het programma eind 2023 in ontwerp klaar is, zodat het begin 2024 beschikbaar is. Dan kan iedereen er een reactie op geven. We houden dan ook een bijeenkomst waar u vragen kunt stellen over het ontwerp-programma en waar u kunt meedenken over de acties en maatregelen.