Gemeenteraad vergadert over de aanbeveling nieuwe burgemeester

28 februari 2023, 13:29

Dit najaar hebben veertien sollicitanten interesse getoond om burgemeester van Ridderkerk te worden. De vertrouwenscommissie heeft de sollicitaties in behandeling genomen en brengt daarover een advies uit aan de gemeenteraad.

Op woensdagavond 15 maart 2023 houdt de gemeenteraad een besloten vergadering over de aanbeveling. Na een pauze wordt daarna een (korte) openbare vergadering gehouden. Daarin wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbeveelt voor een benoeming.

De openbare vergadering is te volgen via Raad in beeld en bij te wonen in het gemeentehuis. Over de aanvang van de vergaderingen volgt nog nadere informatie.

Meer informatie over de procedure vindt u op de pagina Nieuwe burgemeester