Grijs geluidsscherm wordt groen

2 maart 2023, 09:00

Bij het nieuwe geluidsscherm langs de A15/A16 zijn tientallen bomen en klimplanten geplant.

Wethouder Peter Meij (leefklimaat) plantte vorige week donderdag de laatste boom bij het 340 meter lange en 6 meter hoge scherm. Hij deed dat samen met zijn oud-collegawethouder Marten Japenga, die in het vorige college als portefeuillehouder betrokken was bij het plan om bij de wijk West een geluidsscherm te bouwen.

Het besluit om het geluidsscherm te bouwen werd op 19 december 2019 door de gemeenteraad van Ridderkerk genomen. Het scherm is een antwoord op het negatieve effect van autoverkeer op de snelwegen A15 en A16 op de lucht- en geluidkwaliteit in Ridderkerk-West. Op maandag 4 juli 2022 sloeg wethouder Peter Meij de symbolische eerste paal voor het scherm.

Uitvoering groenplan

De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitvoering van het groenplan, dat samen met bewoners van het Seringenplantsoen werd opgesteld. Dankzij het groenplan krijgt de achterzijde van het scherm een groene invulling. De bewoners kijken straks naar een geluidsscherm met beplanting en bomen, in plaats van alleen maar een betonnen scherm. Het gaat om verschillende inheemse soorten met een grote ecologische waarde.

In het najaar van 2023 volgt een evaluatie met omwonenden van onder meer de geluidsbeleving en de ervaren sociale veiligheid.