Ondersteuning voor kinderen in armoede

13 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Kunt u moeilijk rondkomen? Via het Jeugdeducatiefonds kunt u hulp voor uw kind krijgen.

Het fonds vergoedt ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, kindercoaching en advies over gezonde voeding. Ook biedt het individuele hulp, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bed of bureau. Deze steun kunt u aanvragen bij de basisschool van uw kind.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in armoede. Op korte termijn leidt armoede tot minder welbevinden en meer sociale uitsluiting. Op middellange termijn zorgt het voor slechtere schoolprestaties en probleemgedrag. Voor de langere termijn: een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als volwassene.

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdeducatiefonds.