Onderzoek naar route nieuwe hoogspanningsverbinding

31 mei 2023, 17:05
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Er is een nieuwe stap gezet op weg naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.

Er is een conceptnotitie gemaakt waarin staat welke tien routes onderzocht gaan worden. Eén van die routes loopt voor een deel door Ridderkerk.

De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel bereikt in 2030 de maximale capaciteit en kan niet verder opgewaardeerd worden. Daarom komt er een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Ter inzage

In het concept van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ staat ook wat er precies onderzocht gaat worden en hoe dit wordt gedaan. De conceptnotitie ligt ter inzage van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli. Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Daarna wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, waarna de onderzoeken kunnen starten. De resultaten hiervan worden beschreven in een milieueffectrapport (MER) en een Integrale Effectenanalyse (IEA). Het streven is om in 2025 een voorkeurslocatie aan te wijzen. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Bijeenkomst

Wilt u meer weten? Maandag 5 juni is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in Van der Valk Hotel Ridderkerk (Krommeweg 1). U kunt dan in gesprek met het projectteam om vragen te stellen of uw zorgen te uiten.

Meer informatie

Er zijn nog meer informatiebijeenkomsten in de regio. In De Combinatie van deze week vindt u een advertentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met informatie over waar en wanneer die zijn. Op de website van RVO staat informatie over de procedure, kunt u de conceptnotitie downloaden en kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie over het project vind u op de website van TenneT.