Raad van State doet uitspraak over Oosterpark

30 maart 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente moet het voorgestelde bestemmingsplan voor het Oosterpark aanpassen. Het gaat onder andere om parkeren, herplantplicht van bomen en onderzoek naar bijzondere diersoorten.

Op 22 maart deed de Raad van State uitspraak over het beroep dat was ingesteld tegen de wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente moet haar voorgestelde bestemmingsplan aanpassen voor de uitbreiding van de velden van Ridderkerk Rowdies en het plaatsen van het geluidsscherm.

Met het raadsbesluit van 26 januari over de locatie van de Ridderkerk Rowdies, heeft de gemeente een eerste stap gemaakt. Samen met betrokken partijen wordt gekeken hoe de nieuwe velden, inclusief verlichting, zo aangelegd kunnen worden dat het Essenlaantje behouden blijft. De Rowdies willen hiervoor een concessie doen in de maat van de velden.

Ook voor wat betreft het geluidsscherm vergt het vonnis nader onderzoek, om te zien of het toegezegde en door bewoners zo gewenste geluidsscherm alsnog gerealiseerd kan worden.

De gemeente gaat het vonnis op alle onderdelen grondig doornemen en de plannen hier op aanpassen.