Rowdies blijven in Oosterpark

7 februari 2023, 13:55
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten het locatieonderzoek voor de Ridderkerk Rowdies langs de A38 te laten vervallen. De Rowdies blijven dus in het Oosterpark.

Donderdag 26 januari behandelde de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders hierover. Dit voorstel ging over de hoogte van het geluidsscherm en de locatie van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies. Via een amendement besloot de raad het locatieonderzoek te laten vervallen.

De gemeente gaat samen met betrokken partijen kijken hoe de nieuwe velden, inclusief verlichting, zo aangelegd kunnen worden dat het Essenlaantje behouden kan blijven. De Rowdies willen hiervoor een concessie doen in de maat van de velden. De verlichting is nodig om ook in de avonden te kunnen trainen en spelen.

Het voorstel voor de plaatsing van een kokos geluidsscherm van zes meter hoog werd unaniem aangenomen door de raad. Voor dit type scherm is gekozen in verband met de kosten. Hiermee vervalt de mogelijkheid om het scherm te verhogen tot acht meter.

Op de pagina Oosterpark vindt u meer informatie over het Oosterpark. Hier wordt ook de nieuwe planning gepubliceerd. Voor het hele park wordt een nieuwe fasering en planning gemaakt.