Verkiezingen: uw stem is belangrijk

2 maart 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Woensdag 15 maart kunt u de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) kiezen. U gaat toch ook stemmen?

Heeft u nog geen stempassen gekregen? Vraag uiterlijk vrijdag 10 maart schriftelijk of uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur aan de balie vervangende passen aan.

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas(sen) en identiteitsbewijs nodig. Toegestane identiteitsbewijzen zijn: Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument, paspoort, ID-kaart of rijbewijs uit een ander EU-land of Noorwegen, Zwitserland (geen rijbewijs), Liechtenstein of IJsland.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Bent u uw identiteitsdocument kwijt? Neem dan de verklaring ‘vermissing reisdocument/rijbewijs’ en een ander document met uw naam en foto mee.

Kiesgerechtigd

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, achttien jaar of ouder zijn, op 30 januari 2023 in Zuid-Holland wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Om te mogen stemmen voor het Waterschap moet u achttien jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU) hebben of een andere nationaliteit en geldige verblijfsvergunning, op 30 januari in waterschap Hollandse Delta wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Waar stemt u voor?

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Met uw stem kiest u indirect de leden van de Eerste Kamer. Wetten kunnen alleen maar gemaakt of gewijzigd worden als zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer deze goedkeuren.

Ridderkerk valt onder het waterschap Hollandse Delta. WSHD zorgt voor schoon en voldoende water, voor veilige dijken en wegen en onderhoudt wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Ook legt het waterschap rotondes en fietspaden aan.

Meer informatie

Neem voor vervangende stempassen contact op met het team Verkiezingen via burgerzaken@ridderkerk.nl of 0180 451 234.

Meer informatie over de verkiezingen: