Volgende week verkiezingen: uw stem telt

9 maart 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Woensdag 15 maart kunt u als stemgerechtigde inwoner van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. Op die dag zijn er ook Waterschapsverkiezingen, ook bij Waterschap Hollandse Delta.

Burgemeester Anny Attema: “Ik roep u op gebruik te maken van uw stemrecht. Alleen met elkaar kunnen we dat recht beschermen: door er gebruik van te maken.”

Woensdag 15 maart kunt u van 7.30 tot 21.00 uur stemmen bij een stembureau bij u in de buurt of in een van de andere in Ridderkerk. Wilt u buiten Ridderkerk stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Dat kan tot vrijdag 10 maart schriftelijk en tot 14 maart 12.00 uur in het gemeentehuis.
Bent u uw stempas kwijt, heeft u deze niet ontvangen of is hij beschadigd? U kunt een nieuwe aanvragen:

  • online/schriftelijk tot 10 maart 17.00 uur;
  • persoonlijk in het gemeentehuis tot 14 maart 12.00 uur.
    De oude stempas is dan niet meer geldig.

Stemmen

U mag alleen stemmen als u uw persoonlijke stempas en een identiteitsbewijs kunt laten zien bij het
stembureau. U kunt zich identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag op de dag van stemmen maximaal vijf jaar verlopen zijn.

In het stemhokje vult u het stembiljet in. U maakt het vakje voor de kandidaat van uw keuze rood met het aanwezige rode potlood. Let erop dat u maar één vakje rood maakt, want anders is uw stem ongeldig. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg.

Machtigen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan mag u iemand anders machtigen. U kunt uw stempas:

  • omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt een kiezer uit Ridderkerk om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen op de achterkant van uw stempas.
  • omzetten in een schriftelijke volmacht via een formulier op onze website. Dit moet uiterlijk vrijdag 10 maart 17.00 uur bij ons zijn. De gemachtigde hoeft niet in Ridderkerk te wonen.

Wilt u weten op wie u kunt stemmen? Kijk dan op de kandidatenlijst die begin maart huis-aan-huis
wordt bezorgd.

Op donderdag 16 maart houden de leden van het gemeentelijk stembureau (GSB) om 9.00 uur een openbare zitting in het gemeentehuis. Dan worden onder meer de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd.

Op de pagina Verkiezingen vindt u alle informatie. Daar staat ook een overzicht van alle stembureaus.