Uw afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Zo besparen we schaarse grondstoffen en energie.

Papier, glas, textiel, maar ook plastic, frituurvet en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn dus juist heel waardevol. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.

U kunt ook via Afvalscheidingswijzer.nl checken in welke bak uw afval hoort.

Hoe aanbieden?

In de groene bak verzamel je huishoudelijk afval: deze wordt 1 x per twee weken leeg gemaakt.

Woont u in een flat? Dan is er een ondergrondse container; deze maakt u open met een pasje. Het telefoonnummer dat op het pasje vermeld staat is niet meer in gebruik. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon (0180) 451 234.

Zorg ervoor dat:

  • de groene bak op de goede plaats staat met de opening naar de weg aangeboden
  • het deksel van de groene bak gesloten is
  • er géén losse zakken bij staan
  • de bak niet zwaarder is dan 60 kilo.

Nieuwe werkwijze per 2021

In het nieuwe systeem gaan we registreren hoe vaak de minicontainer voor PMD + restafval wordt aangeboden. In geval van een ondergrondse container voor PMD + restafval gaan we met behulp van een pasje registreren hoe vaak de klep open en dicht gaat. Voor het bedrag van de afvalstoffenheffing kunt u 104 keer de ondergrondse openen en 26 keer per jaar de minicontainer aan de straat zetten. Het bedrag dat u bijbetaalt als u vaker restafval aanbiedt of terugkrijgt bij minder aanbiedingen wordt jaarlijks (tegelijk met het tarief afvalstoffenheffing) vastgesteld door de raad.

Uw persoonlijke afvalkalender

Bekijk uw persoonlijke afvalkalender online. Wilt u een papieren versie ontvangen? Bel dan met de gemeente: (0180) 451 234.

Is deze pagina naar wens?