Op de website van Milieucentraal ziet u wat er onder oud papier valt.

Wat moet ik doen?

Ophalen

  • 1x per 4 weken: bekijk de afvalkalender voor de ophaaldag.
  • Zet uw minicontainer voor papier op de aanbiedplaats.

Inleveren

Melding doen

Is uw minicontainer niet geleegd of is de ondergrondse container vol of kapot? Maak dan online een melding.
Doe een melding over afval