Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, heeft u een alcoholvergunning nodig. U vraagt deze vergunning bij ons aan. Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

Voorwaarden

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • Alle personen op de vergunning staan niet onder curatele.
 • Niemand op de vergunning heeft een strafblad.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon moet ook op de vergunning vermeld staan.
 • De eigenaar en iedere leidinggevende zijn in het bezit van een SVh Verklaring Sociale hygiëne(externe link).

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVh Verklaring Sociale hygiëne(externe link). Zij moeten vermeld staan op de Alcoholwetvergunning.
 • Alle namen van de barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken(externe link) (IVA) hebben gevolgd staan op een lijst; deze lijst is bij de bar beschikbaar.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 IVA-geïnstrueerde aanwezig zijn.
 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik en verantwoord alcohol schenken staan in het bestuursreglement.
 • Voor verenigingen en stichtingen is behalve de Alcoholwet ook nog de Alcoholverordening van de gemeente van toepassing.

Aanvragen door horecaondernemer

Voor de aanvraag voor horecaondernemers zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

 • uw inloggegevens voor eHerkenning
 • afmetingen pand, lokaliteit(en) en terras(sen)
 • leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • bij natuurlijke personen/ondernemers: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • bij rechtspersoon: gegevens bestuursleden zoals BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • u kunt een plattegrondtekening in schaal 1:500 inclusief afmetingen (pand/lokaliteiten/terras) uploaden (digitaal meesturen)
  eHerkenning linkAanvragen Alcoholvergunning voor horecaondernemers

Heeft u moeite met invullen van online formulieren? Raadpleeg dan de uitleg over het gebruik van online formulieren.

We kunnen om extra stukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit via https://www.aimonline.nl/(externe link) of een Veiligheidsplan(externe link). U stelt een veiligheidsplan op waarin maatregelen en voorzieningen staan die zijn getroffen om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk zijn geborgd. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.

Intakegesprek

Let op: Een alcoholvergunning staat op naam en is niet over te dragen aan een ander. Bij overname of nieuw te vestigen zaak vindt altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Voor dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Aanvragen door vereniging/stichting

Voor de aanvraag voor verenigingen/stichtingen zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

 • uw inloggegevens voor eHerkenning
 • afmetingen pand, lokaliteit(en) en terras(sen)
 • leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs), datum diploma Sociale hygiëne)
 • bestuursleden: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • meesturen: plattegrondtekening in schaal 1:500 inclusief afmetingen (pand/lokaliteit/terras)
 • meesturen: het geldende bestuursreglement 'alcohol in sportkantines'
  eHerkenning linkAanvragen Alcoholvergunning voor Vereniging/stichting

Heeft u moeite met invullen van online formulieren? Raadpleeg dan de uitleg over het gebruik van online formulieren.

We kunnen om extra stukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit via https://www.aimonline.nl/(externe link) of een Veiligheidsplan(externe link). U stelt een veiligheidsplan op waarin maatregelen en voorzieningen staan die zijn getroffen om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk zijn geborgd. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.

Intakegesprek

Let op: Een alcoholvergunning staat op naam en is niet over te dragen aan een ander. Bij overname of nieuw te vestigen zaak vindt altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Voor dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Melden nieuwe leidinggevende

 • Er moet altijd een (op de vergunning genoemde) leidinggevende aanwezig zijn als de onderneming voor publiek is geopend.
 • Voor het bijschrijven van 1 of meer leidinggevenden kunt u de lopende alcoholvergunning aan laten passen. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.
 • Nieuwe leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne.
 • U kunt ook aangeven of u leidinggevenden van het huidige aanhangsel wilt verwijderen.

Nodig bij de aanvraag:

 • Inloggegevens eHerkenning
 • Persoonsgegevens van alle bij te schrijven personen: BSN, voornamen, achternaam (zoals die op het legitimatiebewijs staat), geboortedatum en geboorteplaats
 • Bij meer dan 2 bij te schrijven personen stuurt u een overzicht mee met alle hierboven beschreven persoonsgegevens
  eHerkenning linkVraag een bijschrijving leidinggevende aan (door ondernemer)

De leidinggevende moet zelf ook een verklaring (met DigiD) invullen dat hij/zij akkoord gaat met de bijschrijving. Het verkregen zaaknummer van de hoofdaanvraag (kenmerk) moet hierbij ingevuld worden. Zonder deze verklaring is de aanvraag niet compleet.
DigiD linkVul een verklaring leidinggevende in

Bibob-onderzoek

Wij doen een Bibob-onderzoek als u als horecaondernemer een alcoholvergunning aanvraagt voor een nieuwe zaak of een zaak wilt overnemen. We willen namelijk weten waar het geld vandaan komt om de horecazaak te beginnen. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, bent u verplicht om de Bibob vragenformulier in te vullen. Hierin moet u duidelijk uitleggen waar het geld vandaan komt. U moet dit bewijzen. De bewijsstukken levert u in tijdens een intakegesprek. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Is dit het geval, dan krijgt u geen vergunning.

Kosten

 • Alcoholvergunning: € 298,90
 • Melding bijschrijving als leidinggevende: € 89,60

Goed om te weten

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.
 • Verschil tussen een tapontheffing en een alcoholvergunning: Een tapontheffing vraagt u aan voor een tijdelijk evenement. De ontheffing geldt voor drank met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholische drank).
 • Vergunningen die u nodig kunt hebben voor een horecabedrijf: