Als u drank met alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Deze vergunning heette voorheen de drank- en horecawetvergunning. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

Met een alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

Horecaondernemers met bijvoorbeeld een restaurant, café of een slijterij kunnen de vergunning aanvragen. Maar ook verenigingen en stichtingen. Denk aan een kantine in een sporthal of een dorpshuis.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • Alle personen op de vergunning staan niet onder curatele.
 • Niemand op de vergunning heeft een strafblad.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon moet ook op de vergunning vermeld staan.
 • De eigenaar en iedere leidinggevende zijn in het bezit van een SVh Verklaring Sociale hygiëne.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVh Verklaring Sociale hygiëne. Zij moeten vermeld staan op de Alcoholwetvergunning.
 • Alle namen van de barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd staan op een lijst; deze lijst is bij de bar beschikbaar.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 IVA-geïnstrueerde aanwezig zijn.
 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik en verantwoord alcohol schenken staan in het bestuursreglement.
 • Voor verenigingen en stichtingen is behalve de Alcoholwet ook nog de Alcoholverordening van de gemeente van toepassing.

Ik ben een horecaondernemer. Hoe kan ik een vergunning aanvragen?

Voor de aanvraag voor horecaondernemers zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

 • uw inloggegevens voor eHerkenning
 • afmetingen pand, lokaliteit(en) en terras(sen)
 • leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • bij natuurlijke personen/ondernemers: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • bij rechtspersoon: gegevens bestuursleden zoals BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • u kunt een plattegrondtekening in schaal 1:500 inclusief afmetingen (pand/lokaliteiten/terras) uploaden (digitaal meesturen)
  Aanvragen Alcoholwetvergunning voor horecaondernemers

De gemeente kan om extra stukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit via https://www.aimonline.nl/ of een Veiligheidsplan.

U stelt een veiligheidsplan op waarin maatregelen en voorzieningen staan die zijn getroffen om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk zijn geborgd. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.

Intakegesprek

Let op: Een alcoholwetvergunning staat op naam en is niet over te dragen aan een ander. Bij overname of nieuw te vestigen zaak vindt altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Voor dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Hoe kan ik namens een vereniging/stichting een vergunning aanvragen?

Voor de aanvraag voor verenigingen/stichtingen zijn onder andere de volgende gegevens nodig:

 • uw inloggegevens voor eHerkenning
 • afmetingen pand, lokaliteit(en) en terras(sen)
 • leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs), datum diploma Sociale hygiëne)
 • bestuursleden: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
 • u kunt de volgende bestanden direct bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):

De gemeente kan om extra stukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit via https://www.aimonline.nl/ of een Veiligheidsplan.

U stelt een veiligheidsplan op waarin maatregelen en voorzieningen staan die zijn getroffen om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk zijn geborgd. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.

Intakegesprek

Let op: Een alcoholwetvergunning staat op naam en is niet over te dragen aan een ander. Bij overname of nieuw te vestigen zaak vindt altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Voor dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Hoe geef ik een nieuwe leidinggevende door?

Er moet altijd een (op de vergunning genoemde) leidinggevende aanwezig zijn als de onderneming voor publiek is geopend. Voor het bijschrijven van 1 of meer leidinggevenden kunt u de lopende vergunning aan laten passen. U laat hiervoor het aanhangsel behorende bij de alcoholwetvergunning wijzigen. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt ook aangeven of u leidinggevenden van het huidige aanhangsel wilt verwijderen.

U beschikt over de volgende gegevens:

 • Inloggegevens eHerkenning
 • BSN, voornamen, achternaam (zoals die op het legitimatiebewijs staat) ,geboortedatum, geboorteplaats, van alle bij te schrijven personen (leidinggevenden).
 • Bij meer dan 2 bij te schrijven personen, kunt bij het formulier een lijst uploaden met alle hierboven beschreven gegevens.

Let op: De nieuwe leidinggevende(n) kunnen alleen bijgeschreven worden als zij beschikken over een diploma Sociale Hygiëne.

Vraag een bijschrijving leidinggevende aan (door ondernemer)

De leidinggevende moet zelf ook een verklaring invullen dat hij/zij akkoord gaat met de bijschrijving. Het verkregen zaaknummer van de hoofdaanvraag moet hierbij ingevuld worden. Zonder deze verklaring is de aanvraag niet compleet. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vul een verklaring leidinggevende in

Wordt er een Bibob-onderzoek gestart?

Wij doen een Bibob-onderzoek als u als horecaondernemer een alcoholwetvergunning aanvraagt voor een nieuwe zaak of een zaak wilt overnemen. We willen namelijk weten waar het geld vandaan komt om de horecazaak te beginnen. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, bent u verplicht om de Bibob vragenformulier in te vullen. Hierin moet u duidelijk uitleggen waar het geld vandaan komt. Met bijlagen moet u dit bewijzen. De bewijsstukken levert u in tijdens een intakegesprek. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Is dit het geval, dan krijgt u geen vergunning.

Wat kost het?

 • Alcoholwetvergunning: € 288,50
 • Melding bijschrijving als leidinggevende: € 86,50

Goed om te weten

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.
 • Verschil tussen een tapontheffing en een alcoholwetvergunning: Een tapontheffing vraagt u aan voor een tijdelijk evenement. De ontheffing geldt voor drank met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholische drank).
 • Vergunningen die u nodig kunt hebben voor een horecabedrijf: