In een algemeen graf liggen meestal 2 overledenen. Deze hebben geen (familie)band met elkaar.

Kunt u een algemeen graf reserveren?

Een algemeen graf kunt u niet zelf kiezen en reserveren. De gemeente geeft deze graven op volgorde uit.

Hoe lang blijft een algemeen graf bestaan?

Een algemeen graf op begraafplaats Vredehof is, tegen betaling, beschikbaar voor een periode van 20 jaar. Dit betekent dat het graf ten minste 20 jaar blijft bestaan. U kunt deze periode niet verlengen.

Wat is het ruimen van een algemeen graf?

Na 20 jaar kan de gemeente het graf ruimen. De stoffelijke resten begraven we dan in een verzamelgraf. U kunt ook kiezen om de stoffelijke resten te laten begraven in een particulier graf of te laten cremeren.

Bij het ruimten van het graf halen we gedenktekens, zoals grafstenen, weg. Haalt u als nabestaande deze gedenktekens niet op? Dan vernietigen we ze.

Hoe en wanneer maakt de gemeente bekend dat zij graven gaat ruimen?

Een jaar voor het ruimen van de graven laten we dit via de plaatselijke krant en op onze website weten. Dit maken we ook bekend op de begraafplaats, zowel op het mededelingenbord als bij de graven zelf. 

Wat kost van een algemeen graf?

De kosten van een algemeen graf kunt u vinden in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023(externe link).

Waarom staat er een wit bordje bij het graf?

Als er een wit bordje bij een graf staat, dan willen wij graag in contact komen met de rechthebbende of nabestaanden van de overledene(n). Het kan zijn dat de rechthebbende overleden of verhuisd is en wij deze informatie (nog) niet hebben.