Archief nieuwsberichten

 • De raad vergadert op 11 april

  U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019; Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening OZHW; Rechtmatigheid Jaarrekening 2018; Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO.

 • 11 april: inloopbijeenkomst voorontwerp Ringdijk / Schans (snelfietsroute F15)

  De Ringdijk in Ridderkerk is aangewezen als een snelle verbindingsweg voor fietsers en maakt onderdeel uit van de snelfietsroute F15 IJsselmonde. Op donderdag 11 april 2019 is er van 17:00 tot 19:00 uur een inloopbijeenkomst in Paviljoen Struis (De Schans 2 in Ridderkerk) waarbij u het voorontwerp voor Ringdijk / Schans kunt bekijken.

 • Duurzame boardings op sportpark Reijerpark

  De reclameborden langs de velden op sportpark Reijerpark hebben een duurzaam tintje gekregen. Sinds kort staan daar multifunctionele ‘Green boardings’. Dit is een uniek systeem van draaibare driehoekige boardings.

 • De commissies vergaderen op 28 maart

  In een gezamenlijke vergadering vergaderen de commissies o.a. over benoeming lid van de RvT OZHW, HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024, Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW en Rechtmatigheid Jaarrekening 2018.

 • Besluiten van de raad van 21 maart

  De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2023, Aandelen Eneco, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019 en Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht.

 • Hoorzitting Commissie bezwaarschriften

  Op donderdag 4 april 2019 vergadert Kamer I van de Commissie voor de Bezwaarschriften vanaf 20:00 uur in vergaderkamer A103 van het gemeentehuis. De hoorzitting is openbaar.

 • Wat vindt u als fietser?

  Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarom maken we het u als fietser graag makkelijk in Ridderkerk. Maar dan moeten we wel weten hoe we dat het beste kunnen doen. Dat onderzoeken we op dit moment.

 • Ruimen algemene graven Vredehof

  Op de begraafplaats Vredehof worden vanaf 1 december 2019 enkele algemene graven geruimd. Deze zijn dan tussen de 20 en 27 jaar oud. In een algemeen graf liggen twee overledenen begraven (geen familie). De gemeente stuurt een brief naar de nabestaanden als wij daarvan de gegevens hebben. Op Vredehof staan borden bij de graven waar het om gaat.

 • De gemeenteraad vergadert op 21 maart

  U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2023, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

 • 21 maart: inloopbijeenkomst onderhoudsproject Rotterdamseweg

  Dit najaar voert waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden uit aan de Rotterdamseweg. Tijdens de inloopavond op donderdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 uur in de Hofstede de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk 82 in Ridderkerk vertelt het waterschap u er graag meer over.