In de haven van Ridderkerk ligt opnieuw een asielschip. Zaterdag 9 juli zijn de eerste asielzoekers gearriveerd op het schip dat is afgemeerd in de haven.

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. Ridderkerk heeft daarom van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek ontvangen om opnieuw te helpen bij het tijdelijk opvangen van asielzoekers. Op basis van eerdere ervaringen is besloten om de haven aan te wijzen als locatie.

Het schip, de Calypso, is dinsdag 5 juli aangemeerd aan de passantensteiger voor de binnenvaart in de haven van Ridderkerk. Op het asielschip kan het COA aan maximaal honderd asielzoekers opvang bieden voor een periode van vooralsnog drie maanden. Zaterdag 9 juli zijn de eerste asielzoekers op het schip aangekomen.

Burgemeester Anny Attema: “We hebben als gemeenten samen de verantwoordelijkheid om de druk op het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Samen met alle betrokkenen doen we ons uiterste best om ook deze opvangperiode voorspoedig te laten verlopen. Voorspoedig voor de gemeente Ridderkerk, maar zeker ook voor de asielzoekers.”

Er is een beheercommissie ingesteld waarin de belanghebbenden uit de directe omgeving samenkomen met de gemeente en de politie, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden.

Het speciale mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl is de komende periode actief. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.