Heeft u als bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u in principe zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Gespecialiseerd en erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen kunt u vinden onder 'Zoek VIHB-registraties(externe link)' op de website van de Stichting NIWO. De gemeente zamelt bedrijfsafval niet in, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.