Bedrijfsafval en reinigingsrechten

Hebt u als bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u in principe zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Gespecialiseerd en erkendebedrijven die bedrijfsafvalinzamelenvindt u in de VIHB-lijst van de StichtingNIWO. De gemeente zamelt bedrijfsafval niet in, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Huisvuil

De gemeente kan uw bedrijfsafval wel ophalen als het afval vergelijkbaar is met huisvuil. Dan kunt u of een contract met de gemeente sluiten of u ontvangt hiervoor een aanslag reinigingsrechten.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken tegen de rekening. Bent u het niet eens met de aanslag? Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.