De raad heeft op donderdag 11 juni 2020 en vervolgens op 15 juni vergaderd en de volgende besluiten genomen: