De raad heeft op donderdag 21 november 2019 vergaderd en de volgende besluiten genomen: