Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten over de bedrijfsvoering. Het Algemeen bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en vergadert in principe 2 keer per jaar.

Vergaderschema

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bereidt alles voor waarover in de vergadering van het Algemeen bestuur zal worden overlegd en besloten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de 3 burgemeesters en 3 wethouders van de 3 gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per maand.