Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten over de bedrijfsvoering van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het Algemeen bestuur bestaat uit de colleges van de 3 gemeenten en vergadert in principe 2 keer per jaar.

Vergaderschema

  • Maandag 24 juni 2024, 9.30 uur in het gemeentehuis van Albrandswaard.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur bereidt alles voor waarover in de vergadering van het Algemeen bestuur zal worden overlegd en besloten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de 3 burgemeesters en 3 wethouders van de 3 gemeenten.