Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Er zijn twee soorten:

 • Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland)
 • Attestatie de Vita (voor gebruik in het buitenland)

Hoe weet ik welk soort bewijs ik aan moet vragen?

Bewijs van in leven zijn

Een Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. Hierop staat dan dat u bent ingeschreven als in leven.

Attestatie de Vita

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat u kunt gebruiken in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn aan?

Een bewijs van in leven zijn vraagt u online aan met DigiD. U betaalt direct met iDeal. Wij versturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.
DigiD linkVraag uittreksel BRP aan

Of kom persoonlijk bij ons langs. Maak dan een afspraak. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

 • Maak online een afspraak(externe link)
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het bewijs meteen mee.

Hoe vraag ik een attestatie de vita aan?

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent.

 • Maak online een afspraak(externe link)
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • uw pinpas of contant geld
  • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een attestatie de vita vraagt)
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het bewijs meteen mee.

Kan ik iemand machtigen?

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie identiteitsbewijs van uzelf
 • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u de verklaring aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier en vul dit in.

Machtigingsformulier

Vraagt u een verklaring aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtiging nodig.

Let op: Voor een attestatie de vita kunt u niemand machtigen.

Wat kost het?

 • Attestatie de vita: € 15,70
 • Verklaring bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland): € 10,80

Nodig voor pensioenfonds

U krijgt het bewijs van in leven of de attestatie de vita gratis als u een originele brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. In dat geval moet u de aanvraag in persoon bij de balies doen. U neemt dan de brief van het pensioenfonds mee.