Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is.

Heeft u het bewijs nodig in Nederland? Vraag dan een bewijs van in leven zijn aan. Heeft u het nodig voor in het buitenland? Dan heet dit een attestatie de vita.

Zo'n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering.

Voorwaarden

U kunt het bewijs van in leven zijn aanvragen voor uzelf en uw kind dat op hetzelfde adres woont. Vraagt u een bewijs van in leven zijn aan voor uw kind en is dat jonger dan 18 jaar? Dan heeft u geen schriftelijke machtiging nodig.

Voor een bewijs van in leven zijn, kunt u iemand machtigen. Voor een attestatie de vita niet.

Met een schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het bewijs van in leven zijn aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen.

Kosten

Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt. In dit geval is de verklaring gratis.

Kosten:
•    Attestatie de vita: € 13,20
•    Verklaring bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland): € 10,20

Aanpak

Er zijn twee soorten documenten:

 1. Bewijs van in leven zijn. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
 2. Attestatie de vita. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Het bewijs van in leven zijn of het attestatie de vita regelt u zo:

 • Maak online een afspraak.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de brief van het pensioenfonds mee.
  • vraagt u een bewijs van in leven voor iemand anders aan? Neem dan ook de schriftelijke machtiging mee én een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon voor wie u het aanvraagt. Dit is niet nodig als u het aanvraagt voor uw (inwonende) kind dat jonger is dan 18 jaar. Voor een attestatie de vita kunt u niemand machtigen.
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het bewijs meteen mee.

Is deze pagina naar wens?