Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waarop staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

 • verhuist naar het buitenland;
 • in het buitenland gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Kosten

€ 10,20

Aanpak

Een bewijs van Nederlanderschap (uittreksel BRP) aanvragen gaat zo:

 • Maak online een afspraak voor een uittreksel BRP.
  Afspraak maken
 • Kom persoonlijk naar de afspraak.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het uittreksel direct mee.

Iemand machtigen?

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie identiteitsbewijs van uzelf
 • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier en vul dit in.

Machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtingsformulier nodig.

Is deze pagina naar wens?