Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waarop staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland gaat trouwen.

Hoe vraag ik een bewijs van Nederlanderschap aan?

Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u persoonlijk aan.

  • Maak online een afspraak(externe link)
  • Kom persoonlijk naar de afspraak.
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
  • U betaalt meteen (het liefst pinnen, contant betalen kan).
  • U krijgt het uittreksel direct mee.

U kunt ook een Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het buitenland woont(externe link).

Kan ik iemand machtigen?

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

  • geldig identiteitsbewijs
  • kopie identiteitsbewijs van uzelf
  • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier en vul dit in.

Machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtingsformulier nodig.

Wat kost het?

€ 10,80