De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd. Door de Wet Bibob kan de gemeente diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij. Zo willen we voorkomen dat we indirect bijvoorbeeld criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen.

De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een Bibob-onderzoek uit te voeren bij:

 • vergunningen voor horeca-inrichtingen
 • vergunningen voor evenementen
 • omgevingsvergunningen bouw
 • vastgoedtransacties
 • subsidies
 • aanbestedingen

Wat gebeurt er als we een Bibob-onderzoek gaan doen?

U moet een Bibob-vragenlijst invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde vragenformulier en de bewijsstukken. Maar ook open bronnen (zoals uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie en het Kadaster) en gesloten bronnen (zoals justitiële informatie).

We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf om te weten of u betrouwbaar bent. En of de mensen met wie u samenwerkt integer zijn. Zo krijgen we inzicht in uw onderneming en alle personen die betrokken zijn. En ook een volledig beeld van de activiteiten die plaatsvinden, wie hier zeggenschap over heeft en hoe deze worden gefinancierd.

Hebben we na ons eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob(externe link) vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bureau adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties. Vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert? Dan kunnen we een aanvraag tot vergunning weigeren. We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand bedrijf, dus als u al een vergunning heeft. Als het onderzoek aantoont dat u niet integer bent, kunnen we de vergunning(en) stopzetten.

Bibob-onderzoek in de horeca

We doen Bibob-onderzoek bij sommige aanvragen voor vergunningen. Bijvoorbeeld als u een restaurant of café wilt beginnen. We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand horecabedrijf, dus als u de vergunning al heeft. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het horecabedrijf vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (horeca)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met team APV en Bijzondere Wetten via apv@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de vergunning.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Bibob-onderzoek en evenementen

We doen Bibob-onderzoek bij sommige aanvragen voor vergunningen. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt voor het organiseren van een evenement. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het evenement vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (evenement)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de vergunning.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Bibob-onderzoek in de bouw

We doen Bibob-onderzoek bij sommige aanvragen voor vergunningen. Bijvoorbeeld als u een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten aanvraagt. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het bouwproject vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (bouw)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de vergunning.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Bibob-onderzoek en vastgoed

We doen Bibob-onderzoek bij sommige vastgoedtransacties. Bijvoorbeeld als u onroerend goed wilt huren van de gemeente. Of als u een stuk grond wilt kopen van de gemeente of wilt verkopen aan de gemeente. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het vastgoed vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (vastgoed)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, kan de vastgoedtransactie doorgaan.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Bibob-onderzoek en subsidies

We doen Bibob-onderzoek bij sommige aanvragen voor subsidies. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het subsidieproject vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (subsidies)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de subsidie.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Bibob-onderzoek en aanbestedingen

We doen Bibob-onderzoek bij sommige aanbestedingsprocedures. We onderzoeken wie u en uw zakelijke partners zijn, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het aanbestedingsproject vandaan komt.

Hoe werkt het?

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

 • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
 • U heeft uw inloggegevens eHerkenning eH3 nodig
  eHerkenning linkStart het Bibob-vragenformulier (aanbesteding)
 • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@ridderkerk.nl.
 • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
 • Het Bibob-team start een onderzoek.
 • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, kunt u zich inschrijven op de aanbesteding.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.