Heeft u geen werk of niet genoeg werk? En heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u ook geen uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan. Ondertussen laat u zien dat u alles doet om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.

Personen in huishouden

We kijken bij uw aanvraag niet alleen naar uw inkomen en vermogen. Ook het aantal personen in uw huishouden telt mee voor de hoogte van de uitkering. Woont u met meer volwassenen in huis? Dan kunt u kosten delen en krijgt u een lagere uitkering. Dit geldt niet voor kinderen tot 21 jaar die bij u wonen. Of voor bijvoorbeeld studenten en huurders. Dit heet de kostendelersnorm.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een bijstandsuitkering zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont of verblijft in de gemeente waarin u de uitkering aanvraagt.
 • U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning. Procedeert u nog over de verlenging van uw verblijfsvergunning? Dan heeft u misschien ook recht op bijstand.
 • Uw inkomen en eigen vermogen liggen onder de bijstandsgrens. Denk hierbij aan uw huis, auto en spaargeld. Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen en eigen vermogen mee.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U kent de Nederlandse taal goed. Of u kunt laten zien dat u die aan het leren bent.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U doet uw best om werk te vinden en maakt gebruik van de hulp van de gemeente.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente? Raadpleeg dan de informatie bij Bijstandsuitkering voor jongeren.

Aanpak

 • U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV. Dit doet u op www.werk.nl.
 • Na de inschrijving bij het UWV vult u het meldingsformulier in:
  Doe een melding Uitkering

  Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan.
 • Verzamel alle gegevens die u nodig heeft bij de aanvraag. Dit zijn gegevens van uzelf en uw huisgenoten:
  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en (als dat nodig is) verblijfsvergunning
  • inkomen, zoals loon, alimentatie of belastingteruggave
  • vermogen, zoals spaargeld, een eigen huis of beleggingen
  • schulden
  • hoeveel u betaalt aan hypotheek of huur
  • uw bankrekening of bankrekeningen
  • begin- en einddatum van uw laatste baan
  • bewijs van stopzetten studiefinanciering van DUO

Kunt u de aanvraag niet zelf doen? U kunt iemand machtigen.

Binnen uiterlijk 5 werkdagen informeren wij u over het verloop van de aanvraagprocedure, uw rechten en plichten. Dit doen wij telefonisch of per e-mail. Let op: de e-mail komt soms in de spam terecht.

Wilt u hulp? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur (0180) 451 234.

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Extra informatie

Uitkering vanwege verhuizing uit andere gemeente

Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan loopt uw uitkering die u in een andere gemeente heeft niet automatisch door na de melding van verhuizing. U heeft de plicht om tijdig zelf hiervoor actie te ondernemen. Vul dus altijd online het meldingsformulier uitkering in.

Wijzigingen doorgeven

Zijn er veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie? Geef deze altijd op tijd door via het wijzigings- en inkomstenformulier. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kunnen we uw uitkering verlagen of stop zetten. U kunt ook een boete krijgen. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Ridderkerk, Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk. (geen postzegel nodig!)

Bijstandsuitkering en vakantie

U kunt met een bijstandsuitkering op vakantie. Vraag de vakantie van tevoren bij ons aan via het wijzigings- en inkomstenformulier. U heeft recht op 28 dagen vakantie. Alle dagen van de week tellen mee, ook de weekenden. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Ridderkerk, Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk. (geen postzegel nodig!)

Voorschot

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt? U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Wordt de bijstandsuitkering toegewezen? Dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering.
 • Wordt de bijstandsuitkering niet toegewezen? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente kan weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Jaaropgave

U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Meer weten?

De Rijksoverheid geeft ook informatie over de bijstand:

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?