U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering. De vergoeding is 50% van het in rekening gebrachte wettelijk eigen risico. De maximale vergoeding via de bijzondere bijstand is maximaal de helft van dit bedrag.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

U kunt de aanvraag doen als u het eigen risico helemaal heeft betaald of aan het eind van het jaar als u geen nieuwe kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de genoemde bedragen hieronder
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd

Inkomen- en vermogensgrens

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag
21-jarigen tot de AOW-leeftijdouderenvanaf de AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.133,46€ 1.269,43
Gehuwden en samenwonenden€ 1.619,23€ 1.728,65

De vermogensgrens is:

 • Alleenstaande: € 6.120,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.240,00

Aanpak

 • Vul het online formulier in.
 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
  Aanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering 2019
  Aanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering 2020
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart + bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden + bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties).

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.