U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering.
De hoogte van de tegemoetkoming is het in rekening gebrachte eigen risico, met een maximum van € 200,00.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

U kunt de aanvraag doen op het moment dat het eigen risico van € 200,00 in rekening is gebracht of aan het eind van het jaar als u geen kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de genoemde bedragen hieronder
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd

Inkomen- en vermogensgrens

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag
21-jarigen tot de AOW-leeftijdOuderen vanaf de AOW leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.157,55€ 1.293,87
Gehuwden en samenwonenden€ 1.653,64€ 1.753,86

De vermogensgrens is:

 • Alleenstaande: € 6.225,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.450,00

Aanpak

 • Vul het online formulier in.
 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
  Aanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering 2020
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart + bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden + bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties).

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?