Voor als u als oudere zo lang mogelijk in uw eigen huis wilt blijven wonen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Begrijpelijk, want daar liggen uw herinneringen en daar voelt u zich thuis. Soms is het wel noodzakelijk om voor uzelf of uw partner aanpassingen door te voeren. Dat kunnen kostbare aanpassingen of verbouwingen zijn, zoals het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond. Het valt niet altijd mee om daar geld voor te lenen. Daarom is speciaal daarvoor de Blijverslening ontwikkeld.

Waar is de Blijverslening voor?

De Blijverslening is een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)(externe link) en is bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken waardoor u langer zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen. De lening is er in twee vormen: een hypothecaire lening en een consumptief krediet (persoonlijke lening).

De Blijverslening als hypothecaire lening

Als u de Blijverslening als hypothecaire lening op uw huis wilt afsluiten, kunt u maximaal € 25.000,00 lenen. Uw huis moet dan wel overwaarde hebben. Check de rente en de voorwaarden(externe link) voor een hypothecaire lening. De minimumleeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.

De blijverslening als consumptief krediet

Hebt u geen overwaarde op uw huis? Dan is de blijverslening ook als consumptief krediet(externe link) mogelijk. Dit is een Persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. U kunt dan maximaal € 10.000,00 lenen. Check de rente en de voorwaarden(externe link) voor een persoonlijke lening. De minimumleeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar en de maximumleeftijd 75 jaar.

>>Bekijk het overzicht met alle mogelijke bouwkundige en domotica aanpassingen voor uw woning

Hoe komt u voor de Blijverslening in aanmerking?

De Blijverslening wordt aangeboden door de SVn en de gemeente Ridderkerk. Elke gemeente stelt haar eigen voorwaarden. Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente vast of u voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor doet u eerst een vooraanvraag voor een Blijverslening bij de gemeente. Dit gaat zo:

Online aanvragen

Gegevens die u nodig hebt bij het invullen van het online formulier:

Vul het formulier samen in als u bent getrouwd of geregistreerd partner bent of als de woning gezamenlijk eigendom is.

 • DigiD inloggegevens van u (beiden)
 • WOZ-waarde van uw woning
 • U kunt direct digitaal meesturen (uploaden) of e-mailen:
  • een kopie van recente offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen maatregelen
  • een kopie van de meest recente vaststelling waarde onroerende zaakbelasting (WOZ)
  • indien van toepassing: een kopie van de benodigde vergunning(en).
   DigiD linkOnline aanvragen Blijverslening
 • De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening.
 • Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsformulier en een verwijzing naar SVn om de lening aan te vragen via de website van Svn(externe link).
 • Svn voert de financiële toets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de lening. Bij goedkeuring stellen zij het leenbedrag beschikbaar.

Voor aanpassingen zoals het plaatsen van een traplift kunt u in bepaalde gevallen ook een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kijk voor meer informatie bij Hulp of zorg nodig?

De juiste keuzes

Een Blijverslening kan helpen om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Maar de verstrekkers (gemeente en SVn) kunnen u niet adviseren over de lening die het beste bij u past. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk(externe link) verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.